Inför det nya året: Guds kärlek står emot krig, förtryck och katastrofer

Ja så har vi nästan nått det här årets slut men å andra sidan har vi redan varit där i nästan en månad enligt vårt kyrkoår som slutar med Kristus konungens dag för att börja med advent. Dock får vi ändå komma ihåg att det finns andra tideräkningar som ex har Etiopien ett annat år och deras nyår inföll redan i september. Så är det också med den judiska kalendern vars start på räkningen startade långt före vår egen . Så kan vi fortsätta med islam, det kinesiska året mm.

Alltså var det rätt intressant när vissa människor började tala om Mayakalendern  och dess förutseende om jordens undergång . Därtill blev det ännu mer märkligare med de personer som lät på allvar bygga skyddsrum? Ifall jordens undergång skulle ha inträffat till vilken nytta skulle då ett skyddsrum vara? En dröm om att bli en satellit högt i det blå?

Nej det är klart att vi ska inte raljera med människors rädsla eftersom det finns hot på allvar. Jordens klimat är hotat pga människors girighet och kortsiktiga vinstintressen. Även fast det t.o.m. fanns kandidater i det amerikanska presidentvalet som menade att det handlade om tro utan bevis. Så blir det naturligtvis när vårt hjärta är givet åt mammon istället för Gud.

Men det finns fler hot mot mänskligheten . Trots att vi har flertal fakta över vad krig för med sig så fortsätter vapenindustrin att rusta och utveckla till mer effektivare vapen. Kanske är dock det verkliga hotet från vapenindustrin de lätta vapnen som sprids över jorden . De brukas i flera inbördeskrig, kriminalitet i den undre världen ,terror angrepp mm. Ändå fortsätter USA ha sina liberala vapenlagar och det verkar inte påverka hur många vansinnesdåd som sker. Utan lagar som skrevs för tvåhundra år sedan de gäller och ska så fortsätta att gälla. Det handlar om frihet till varje pris. Vilken otrolig utveckling må jag då säga och så delar vi in världen i i-land versus u-land. Frågan är bara vilket är vilket?

Nästa orosmoment är världsekonomin där en liten minoritet har enorma tillgångar medan en allt mer växande fattigdom tilltar över hela jorden. Hur kan dessa människor sova gott om natten när deras rikedom är byggd av de fattigas ben? Multinationella företag utnyttjar barn som slavar fastän det är förbjudet enligt de mänskliga rättigheterna. Ändå fortsätter spiralen att fattiga människor i u-länder tillverkar billiga kläder under fruktanssvärda förhållanden som sedan säljs dyrt i de rika länderna i väst.

Sen har vi hela nöjesindustrin med våldsfilmer och pornografi vilket dagens barn och ungdomar växer upp till. Och naturligtvis måste det ge en märklig människosyn och självbild. Vi utnyttjar också djuren genom att föra en rovdrift, utrota för vårt eget behag. Och de som får leva tar vi och kastar in i trånga burar för att visas upp på zoo. Det är en skam.

Därtill har vi främlingsfientlighet och rasism som är tilltagande även I vårt land. Vi bedömer varandra efter våra förutfattade meningar och fördomar då vi inte kan se varandra just som människor. Människor blir diskvalificerade på arbetsmarknaden för att de har fel namn, alla flyktingar klumpas ihop I segregerade miljonprojekt, sedan blir vi förvånade över att det sker kriminalitet och upplopp bland människor som kommit från krig och förföljelse utan att ha fått tillräcklig hjälp, och så vill vi sparka ut dem till krig och förföljelse igen. Ovissheten kring om man får stanna eller inte gör att barn blir apatiska. Och alla dessa papperslösa som inte ens räknas som existerande I landet – detta är de verkliga rasistiska problemen, och folk klagar på pepparkaksgubbar.

En annan diskriminering gäller kvinnor som inte först och främst blir respekterade för sitt kunnande utan bedömda efter sitt utseende. Fortfarande hörs sexistiska kommentarer I maktens korridorer. Sådant är oroväckande.

Så gäller det också synen på religionsfrihet. Intressant är att det kan ses från två håll. Frihet från eller frihet till. Allmänt I samhället så verkar det gälla, utifrån sekulariseringens process, frihet från. Många verkar hävda att religionen skapar en boja och inskränker människans frihet. Därför ska man till varje pris förbjuda religiösa utövningar, såsom den senaste debatten angående skolavslutningar i kyrkan.

Men faktum är att religionsfrihet måste få innebära frihet till. Det är det gudomliga perspektivet: Gud har skapat oss utifrån sin egen kärlek, människan är skapad god och Gud glädjer sig över människan, därför att Gud är kärlek. Även om människan vänder Gud ryggen vänder Gud aldrig människan ryggen. Guds kärlek är så längtansfylld vilket Gud visar genom inkarnationen – att Gud blir människa. Gud vill ha gemenskap med dig och mig. Så när Jesus kom för att uppenbara Guds kärlek så visar han på Guds rike genom att hela de sjuka, befria de bundna, väcka de döda. Han kom inte för att släcka den tynande veken eller knäcka det brustna strået, han kom för att ge oss liv – liv i överflöd.

Aftonen före sitt lidande tog han brödet i sina heliga händer, tackade Gud, gav åt lärjungarna och sa ”tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er.” Han gjorde samma sak för kalken. Dessa ord visar på en djupaste kärleksförklaring som Gud bär till sin skapelse. Hur Jesus Kristus frivilligt går in I människans lidande, smärta och död, och delar detta, och på så sätt förtrampar döden med sin egen död och friköper människan från syndens bundenhet. Detta är inte slutet utan början. Jesus Kristus inte bara dör utan han uppstår igen till och i det eviga livet.

Så är han själv uppståndelsen, sanningen och det eviga livet, vilket gör att oavsett vad det kommer komma för rykten om krig, förödelse, hungersnöd och katastrofer, och oavsett vad vi kommer gå igenom, oavsett hur mörkt det än kan te sig för oss vet vi ändå att löftet om att Jesus Kristus är uppstånden och att vi ska uppstå med honom till det eviga livet, där ingen djävul eller död ska finnas mer. Vi behöver inte bygga skyddsrum, vi behöver söka Guds ansikte. Vi behöver be för vår värld. Vi behöver be för alla de områden där ondskan sliter sönder och splittrar. Genom att vi ber visar vi att vi är I samhörighet med Gud såsom Guds barn.

Det är därför Jesus lär oss att be Fader vår. Vi ska ha barnets attityd till sin far, och det gäller inte vilket barn som helst, utan sonens attityd – den attityd som Jesus själv bär till sin far. Därför står vi faktiskt alltid inför Guds ansikte, och domen är där redan, men domen fälldes över Jesus. Så när vi möter vredesdomen filtreras den genom Sonens eget liv och död på korset, ut genom hans eviga uppståndelse av en ofattbar oändlig kärlek. Du är älskad.

Annonser

Korset har inget med kapitalismen att göra!

Många gånger lägger vi ett fokus på oss själva om vad som är viktigt för oss. Att våra egna val ska bli tillgodosedda därför konsumerar vi allt för att bli lyckliga . Den här individualismen påverkar även oss när vi talar om tron . Många menar att tron är en privatsak som man inte ska tala om eller påverka andra. Var och en måste få rätt till att göra sina egna val.

Även från vissa kristna håll poängterar man att det handlar först och främst om den personliga omvändelsen och utifrån den ska jag sedan gå ut för att evangelisera .  det handlar dock om att ta emot Jesus som sin personliga frälsare men är det verkligen allt ? Räcker det med att endast tro på Jesus som min personliga frälsare ?

Har inte Gud skapat människan till en gemenskap där hon ska leva i endräkt med andra? Ja inte bara med andra människor utan hela skapelsen som hon har blivit anförtrodd till. I så fall måste mitt fokus lämna mig själv för att se mig om att jag faktiskt lever tillsammans med andra. Min tro är alltså inte bara en individualistisk avgörelse utan den handlar om ett personligt möte som öppnar en gemenskap långt större än vad jag förstår. Kyrkan är vi i världen och tillsammans blir vi i Kristus levande stenar .

Därför kan vi inte bara se på när hela skapelsen lider mer och mer pga kortsiktiga vinstintressen. Jesus lär oss att vi inte kan tjäna två herrar Gud och mammon men idag låter vi oss påverkas av kapitalismens lockelser. Även då vi gör barmhärtiga handlingar som är födda ut ur Guds kärlek lockas vi att ta åt oss äran .

Flera organisationer som arbetar med barmhärtighet och mission låter löneanspråken följa kapitalismens lagar. Det råder stora löneskillnader mellan de anställda och som svar ges att vissa förtjänar höga löner utifrån deras ansvar och kompetens  men hur stämmer det överens med solidariseringen med Jesu minsta bröder och systrar ?

Jesus visar alltså oss att vi bär ett ansvar för varandra .  Men orättvisorna bara ökar och ökar . Många människor är idag arbetslösa samtidigt som andra tjänar astronomiska summor . Det hårda klimat som kapitalismen format gör att klasskillnaderna ökar allt mer . De rikare blir rikare och de fattigare blir allt mer fattigare.

Människor som drabbas av fysiska ,psykiska eller intelektuella funktionshinder blir allt mindre attraktiva på en arbetsmarknad där bara producerandet för kapitalets ökning räknas. Många orkar inte med och faller in i missbruk av droger ,alkohol ,spel ,matmissbruk, sexmissbruk   mm. En del går på lögnen som reklamen erbjuder och försöker köpa sig lycklig även ifall man inte har råd många gånger leder det till köpmissbruk. Så tjänar kapitalismen på att det finns andra som blir skuldsatta .

Det är samma sak som sker på en global nivå när rika länder utnyttjar utvecklingsländer genom att köpa billigt deras råvaror genom att pressa priserna samtidigt som de säljer vapen  som gengäld. Så har även andra industrier upptäckt den marknaden genom att sälja dåliga produkter till utvecklingsländerna . Rovdriften fortsätter genom handel med människor och djur allt för att de rika ska bli rikare och följden att de fattiga blir fattigare.

Men emellanåt görs någon välgörenhetsgala där givare kan få visa på sin generositet . Frågan är dock är det verkligen nog?

Genom att läsa evangelierna ser vi hur Jesus själv förhåller sig till dessa orättvisor . Han ser de fattiga och låter deras värdighet åter ges tillbaka som när han möter kvinnan vid Sykars brunn . Hon är en samariska vilket judarna på Jesu tid inte ens såg åt eftersom de var utanför deras gemenskap. Dessutom var hon inte vilken kvinna som helst utan hon var även dömd bland de sina eftersom hon levde med en man som inte var hennes med andra ord som prostituerad. Ändå trots alla dessa renhetslagar så talar Jesus till henne och inte bara det utan även ber henne om hjälp. På det sättet reser han henne upp tillbaka till värdighet.

Andra gånger bespisas flera  tusentals människor med bröd och fisk. Han ger utan att ta betalt och det är en riktig måltid som mättar alla fattig som rik. Tar vi sedan och ser på alla de gånger som Jesus helar och befriar människor från deras sjukdomar handlar det inte bara om att de blir verkligt friska utan också deras situation blir förändrad.

Allt handlar om Guds rike som inte är gjort av människors verk utan av Gud. Det handlar om Guds egen vilja som är kärlek vilket räknas till de teolegala dygderna Tron ,Hoppet och Kärleken. Det är en kärlek som inte är en känsla utan Guds vilja. Då vi blir frälsta handlar det alltså om en upprättad relation mellan Gud och människan som Gud själv tar initiativ till genom sitt Ja till oss vilket är uppenbarat i kärleken. Därför handlar det inte bara om mig utan hela skapelsen. Det pågår en kamp som vi kallas in i för att leva evangelium . Hur lever vi evangelium?

Det handlar om att inte bara med munnen bekänna att Jesus är herre i mitt liv. Det handlar om att inse hur den moraliska synden är mer än människors sexvanor. Det räcker inte bara att någon gång om året skänka lite pengar till en välgörenhetsgala .

Min kristna tro är inte bara  individuell avgörelse utan tron ger konsekvenser. Att jag måste personligt ta ansvar för skapelsen . Att jag tillsammans med mina bröder och systrar är del av en kämpande och lidande samt segrande kyrka.

Därför måste vi tillsammans kämpa mot alla dessa strukturer som är destruktiva . Att kapitalismen inte är förenligt med vår Kristna tro utan vi måste tillsammans bygga en generös ekonomi där ingen blir utan. Att oavsett vår egen förmåga låta alla få samma möjlighet till frihet . Att aktivt arbeta mot barnarbete ,människohandel  , sexism , rasism , främlingsfientlighet , vapenhandeln mm. Vi måste på alla sätt uppmuntra varandra till att handla rättvist och ekologiskt samt minska konsumtionen . Att engagera sig i fredsarbete och om möjligt bli en fredsobsabatör är ett konkret sätt att visa på frälsningen . Att  kämpa mot svensk vapenexport ,militärismen och NATO övningar på svensk mark är ett tydligtställningstagande . Genom civil olydnad  som alltid är ickevåld såsom avrusningsaktioner och blockader gör vi de minstas röst hörd och evangeliet ges åt alla.

Vi måste förändra självastrukturen i samhället och därför kallar Jesus på oss nu ! Han behöver oss för att visa på sin kärlek. Hur människors liv kan radikalt förändras genom handling. Då blir vi verkligt befriade från kapitalets bojor och finner den verkliga glädjen i Kristus i gemenskap med våra minsta bröder och systrar. Därför visar han oss sin stora generositet för att vi ska bli honom lika . Han som blev människa och avstod från allt för att vi skulle bli ett med honom.

Så får vi påminnas om det när vi går fram och tar emot hans dyrbara och sårmärkta kropp i brödets form för att visa på att han verkligen är livets bröd. Men också påminns vi om hur han som den lidande människosonen bär all vår brist ,fattigdom och synd i sin egen kropp på korset. På korset finns alla fattiga ,ensamma , sjuka mm. Det är genom korset som alla strukturer blir övervunna. Korset har inget med kapitalismen att göra!

Förtrycket av naturen och invandraren

Det är intressant att se hur människan exploaterar denna jord, och drivkraften är Mammon. Vare sig det rör sig om rovdrift i naturen på Gotland, eller hotet mot Vättern, eller när kvarlevorna från en era av kolonialism tror sig ha rätten att äga djur inlåsta i trånga burar; så är detta ingenting annat än ett förakt mot Skaparen eftersom allt som existerar i mån av att det existerar kan enbart existera på grund av Skaparens kärlek.

Så istället för att hålla oss med djurparker vore det bättre om vi satsade på nationalparkerna och värnade om djuren och växterna på den plats där de kan växa sig starka i frihet. Och tänk på att djuren kom först. Vi har ett ansvar som människor genom att vi har fått ett förnuft. låt oss ta det ansvaret nu.Vi har inte rätten att mörda, skövla, härska, söndra som vi gör över andra människor och djur.

Debatter har rått och råder om vilka som vi ska låta stanna i Sverige och vilka som ska utvisas. Klimatet hårdnar då arbetslösheten fortfarande kvarstår, och inga politiska åtgärder verkar vara tillräckliga för att lösa detta problem – då måste man hitta syndabocken. Det var det man gjorde innan andra världskriget. Då var det judarna, romerna, homosexuella etc. Alla dessa som var annorlunda.

Idag gäller det invandrare vars kulturer vi föraktar å ena stunden och å andra stunden åker vi iväg bort till en exotisk plats för att få bada med en pinacolada i handen, njuta av att blivit brun, och så kommer man tillbaka. Denna otroliga dubbelmoral skäms jag över. Vi behöver inte åka särskilt långt för att upptäcka den stora bukett som vårt land har berikats med genom alla dessa nya svenskar. Det multikulturella samhället skapar en styrka och inspiration för livets fortsatta växt.

Så låt oss nu, när mörkret faller på, tända ljusen, välkomna in varandra i gemenskapen, visa på att alla människor är lika värda, oavsett ras, religion, kön, sexualitet mm. Värdet och värdigheten sitter inte i det, det sitter hos oss när vi möter varandra. Vi kan välja att hata eller älska vår nästa. På samma sätt som Gud inte gör någon skillnad på någon av os utan endast älskar oss för att vi är skapta till hans avbild, så är vi också kallade till att göra detsamma. Stå upp för det som är svagt och behöver beskydd och värnas om, kämpa för det som är gott och sant, utan att kränka någon.

Låt oss meditera över den barmhärtige samariern (Luk 10), som inte frågar vem som ligger där skadad, utan istället ser människan, förbinder såren, ordnar ett husrum och betalar, ja, han är till och med beredd att betala mer om det skulle kosta. Det här visar på att Gud är en generös Gud som inte vill hålla något för sig utan vill omsluta oss alla i sin gemenskap. Men vi har alla den fria viljan att även gå ifrån den varma kärlek som Gud ger oss. Utan Gud kan dock ingenting existera.

Till dig som är kristen

Tänk på vilken fantastisk och dyrbar skatt som du har fått ta emot från Gud! Hur han har givit sig själv genom att bli människa . Att Gud Föds hos oss för att dela våra villkor. Är inte det fantastiskt och allt det för att han älskar just dig? Men den här skatten har vi inte enbart fått för att bevara för oss själva utan den är en gåva att räcka vidare så länge det finns någon kvar att räcka till.

Problemet som kommer för oss är hur vi ska förmedla den här gåvan, som är en så dyrbar skatt, till dem som inte har förstått dess värde? En sådan gåva kan vi inte förmedla på ett annat sätt än på det sätt som vi själva fått ta emot gåvan genom kärleken. Alltså måste vi alltid möta människor med ödmjukhet och oavsett hur de kommer att reagera mot oss måste vi be Gud om kraft att älska. En sådan gåva kan vi aldrig tvinga oss på någon med utan med lyhördhet i den helige Ande öppnas vägen till andra människors hjärtan mer och mer.

Det handlar ju om Jesus och inte om oss själva, därför måste vi vara genomskinliga så Guds kärleksljus kan lysa igenom oss och beröra vår nästa. Låt oss påminna oss att ge Gud all ära då vi får möjligheten till att göra något gott för vår nästa. Det är viktigt för oss så Gud kan fortsätta sitt verk i oss.

Hur gör vi då rent konkret kanske du frågar? Det är faktiskt väldigt enkelt för så är det med Gud. Gud är enkel och inte komplicerad även fast många av oss krånglar till det så mycket. Tänk efter allt som du möter har Gud redan mött eftersom han är dess grund. Genom det finns alltid ett avtryck ja en signering av Gud själv på den som du möter.

Genom att visa på kärlek kommer också den människan uppleva något bekant fastän man kanske inte hittar dess ord. Men en längtan växer allt mer inom den människan. Så är det eftersom allt som är till är skapat av Gud och utan Gud skulle inget existera.

Här utgår allt Gud vill ha relation med sin egen skapelse och därför föder Gud sin egen Son före all tid för att därefter låta Sonen bli människa genom inkarnationen. Allt det beror på att Gud älskar sin skapelse och skönast bland allt är människan.

Skönheten beror på att Gud är skönheten och hans skönhet blir till i människan genom att hon är skapad till hans avbild. Den avbilden har genom synden blivit sårad och söndrad och kvar står dess likhet där längtan efter att Gud ska fullkomnas i henne är själva livslängtan.

Den skönheten finns hos alla människor oavsett vad vi har gjort eller inte gjort. Oavsett ifall vi tror eller inte tror så finns skönheten där som väntar på att få del av skatten som Gud ger i inkarnationen dvs Guds människoblivande. Gud vill ha relation med sin skapelse och det är inte särskilt komplicerat eftersom Gud är kärlek och kärlek är alltid relation till någon eller något. Gud är själv relation såsom Fader Son och helig Ande och i den relationen blir vi alla inbjudna till.  

Tydligast av det är när vi tillsammans får fira eukaristin, dvs tacksägelsemåltiden, där får vi ta emot Gud konkret i hans kärlek i det förvandlade brödet som är Kristi Kropp och det förvandlade vinet som är Kristi blod. Vi den måltiden är vi alla inför Gud precis såsom vi är. Totalt älskade utan förbehåll här är ingen jude eller grek ,slav eller fri , man eller kvinna utan här är vi alla ett i Kristus. Låt oss bära det inom oss då vi möter varandra genom att bevara fridens band mellan oss.

Så du som har fått den här skatten till dig vill jag bara uppmuntra dela den med de som du möter på din livsvandring. Skulle du vara osäker på vad du ska säga eller göra, så fråga den helige Ande och han kommer garanterat ge dig all hjälp som du behöver.

Vare det gäller att be om helande för en sjuk, laga en cykel , gå ut med en hund, besöka en ensam, bjuda in dina grannar på fest, läsa läxor med en tonåring , hjälpa en pensionär med en dator, ta sig an en flykting, ge kläder åt en hemlös, avrustar en vapenfabrik, rädda hönor från ett liv i fångenskap etc. etc. – kom ihåg att vad vi än gör gör vi det för vår Herre Jesus Kristus, som är vår dyrbara skatt.

Det inkarnerade Ordet – relationens hemlighet, del 2

Här är del 1.

Så är Jesus både sann Gud och sann människa. Detta i en och samma kropp . Förenade i en utan att vara sammanblandade. På så sätt kommer människan åter till att leva i gemenskap med Gud. Så presenterades det förhållande som rådde innan syndafallet. Där rådde friden och freden.

Därför kallas också Jesus för Fridsfurste vilket innebär att han kom för att stifta frid i den oroliga människan. Detta kunde endast ske genom att friden stiftades mellan Gud och människan. Det var ju människan som hade brutit relationen genom att gå iväg från den beroende kärleken till Gud. Vilket i sin tur ledde till att människan sökte nya gudar som endast är avgudar och ingen hjälp kan ge.

Människan blev slagen i bojor av synden och den frihet som hon trodde fanns den blev till slaveri. Slaven äger inget och kan bara hoppas  på att någon ska ha förbarmande över sig.

År efter år hade man offrat i templet lamm som försoningsoffer men detta kunde aldrig bli nog. Detta eftersom den synd som hade begåtts var av människor och inte av något djur . Därför var inga av dessa offer likvärdigt som om en människa fri från synd skulle ge sig som ett offer tillbaka till Gud. Men ingen sådan människa hade kommit så därför offrades djuren i dess ställe. Detta även fast det aldrig skulle bli nog. Där till så krävs att detta offer inte bara är en människa eftersom  människan aldrig kan mäta sig mot Gud  och detta krävs då brottet hade skett mot Gud.

På så sätt är Jesus som offerlamm nödvändigt . Endast ett syndfritt offer kan ta på sig synden utann att själv ha syndat. Men i samma ögonblick som själva offret sker kan all vår synd läggas på Jesus. Detta eftersom han är fri från  synd och därmed sann människa. Men endast genom att detta offer skulle vara fullkomligt vilket krävs, måste Jesus också vara sann Gud.

Den vrede som egentligen skulle drabba syndaren går igenom Jesus eget liv. Men samtidigt sker en förvandling i Jesu Kristi kropp. På så sätt blir Sonen skild från Fadern men  samtidigt är både Fadern och Anden där när hela domen faller över den älskade Sonen. Gud möter oss i det sårbara och vi får lägga av allt på Gud.

Ja det är Guds stora glädje att få bära våra plågor. Detta  eftersom Gud älskar oss över allting skapat. Så kan vi idag se hur Kristus uppenbaras i hela skapelsen  genom att allt som existerar existerar just därför att gud vill det. Sonen som är själv gud är därmed delaktig i hela Guds skapelse .

Dessutom är Sonen och Fadern ansvariga för frälsningen som är den del av ekonomin som ger skapelsen sitt rätta utseende. Genom Kristi efterföljelse så blir också vi delaktiga i frälsningen att vi får bära det i vår egen kropp. Den kroppen är Kyrkan där Kristus är vårt huvud och vi är lemmarna . genom detta förstår vi alltså att kyrkan inte är en institution som är enbart byggd av människor.

Kyrkan är kroppen på vilket sätt Gud uppenbarar sin egen kärlek till skapelsen. Men utan människan finns inte kyrkan mer än i Gud . Att människan som är skapad till Guds egen avbild återspeglar guds egen avsikt genom att leva Kyrkans liturgi  det är kyrkans sanna väsen. Kyrkan är därmed en organism i sin mystiska kallelse genom att alltid synliggöra frälsningsmysteriet.

Det är detta som är kyrkans spiritualitet. Svårast av allt är lidandets mysterium som kroppen måste genomlida. Att vara kristen innebär inte att vi alltid har full god hälsa eftersom vi lever i en ofullkomlig värld och vi är också ofullkomliga som de människor vi är . Paulus talar om att han själv lider det lidande som Kristus inte led i sin egen kropp. Jesus Kristus som är över tid och rum är närvarande i allt männskligt lidande ja inte bara det utan allt som är drabbat i hela kosmos

Det sant mänskliga

Idag samlades vi några för samtala kring boken Det sant mänskliga som handlar om vårt behov av kärlek. Att ensamheten isolerar och väcker ångest som I sin tur kan leda till deprision . Genom att vi öppnar oss för det sårbara i vår egen svaghet så kan vi se Gud i vår nästa. Genom att ta tid för varandra och vara tydlig med gränser kan vi förvandlas i kärleken .
Att genom vi välkomnar in varandra i gemenskapen så synligör vi den trenige kärleken.

Tro och ljus

Nu har jag varit på Tro och Ljus som är en gemenskap där den som är utvecklingsstörd är i centrum och vi andra får anpassa oss efter deras behov. Det är ovanligt då det annars brukar vara tvärtom vilket innebär att de med utvecklingsstörning inte känner sig hemma. I tro och ljus lär vi oss att genom visa kärlek till d minsta syskonen möter vi Jesus genom deras behov. En överaskning som vi möter hos dessa minsta är att då vi tror att vi ska vara till hjälp så blir det istället de som hjälper oss andra. Här skrivs en teologi i våra hjärtan som är formad genom böner i tårar på knäna . Genom att vi delar våra erfar heter med varandra så växer vi alla tillsammans. Vi skapar , leker och firar Gudtjänst . Många gånger så gör vi en mim av bibel texten vilket öppnar för nya perspektiv.

Profet eller profit

Idag står vi för stora utmaningar som kyrka . Det handlar om vem som vi tjänar . Att vara en profet eller låta sig lockas av profiten. Därför måste vi be om urskiljningens gåva så Guds rike blir synligt inom oss. Därför är det dags att alla kyrkans tjänare går ned på knäna och söker Guds ansikte så teologin blir verklig .

Människans paradox

Det är tragiskt att se hur olika människor i utsatta grupper visar hat och förakt för andra utsatta grupper. Detta är bara en spegel av hur  samhället ser ut i stort. Vi värderar varandra, och ser inte bara att vi just är människor. vissa blir aktade, närmast avgudade, medan andra förblir osedda eller nedtrampade.

Som kristen kan jag inte acceptera detta, eftersom vi alla har, vare sig vi vill det eller inte, samme Fader. Så har också Gud visat sin kärlek genom inkarnationen: Gud blir människa, en enda människa för en hel mänsklighet. ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin ende son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv.” (Joh 3:16). Det är viktigt att vi påminns om detta. Det är utifrån Guds kärlek som vi blir till som människor.

Det inkarnerade Ordet – relationens hemlighet, del 1

Ett stort problem idag är att vi talar alldeles för mycket. Vi pratar mer än vi gör. Det kristna budskapet är inte ord utan liv till gemenskap. Redan genom att vi ser på skapelsens mysterium finner vi hur Gud skapar allting i relation till sig själv. Gud som är i sig själv fullkomlig låter sin kärlek flöda över i sin skapelse. Gud vill ha relation med oss och det är Gud som inbjuder oss till relationen. Det är därför Gud själv är relation vilket innebär Guds ekonomi.

Guds ekonomi är den Heliga Treenigheten som är Fader, Son och Helig ande. Gud uppenbarar sin treenighet för oss och detta är Guds ekonomi . Det finns även en inre hemlighet som är Guds Treenighet men endast är i Gud vilket är Guds teologi. På detta sätt förstod kyrkofäderna Treenighetens mysterium.

En av de tre Kappadokierna, Gregorius av Nazians, är en av de tre i den ortodoxa kyrkan som är benämnd som teolog. Han beskriver den Heliga treenigheten som en dans. Att Fadern föder Sonen ut ur sitt eget väsen som är Kärlek vilket uppbärs i den Helige Ande. Gud är Ande och liv. Samtidigt är Gud oförändlig och därmed finns det ingen rörelse i Gud. Gud är den samme igår idag och i all evighet. Gud är fullkomlig och därmed finns heller ingen brist i Gud. Ändå låter Gud sig födas ut ur en kvinna.

Att Jesus är född av Fadern före all tid innebär att precis så som Fadern som är evig Fader så är också Sonen evig Son. Så låter Gud sig födas genom att ett Jag blir till ett Du som är ett Jag som kan säga Jag om sig själv. Det handlar om hur en älskar och en annan tar emot och låter sig bli älskad och hur kärleken rör sig mellan dessa två. Alltså är det alltid en som älskar medan den andre låter sig bli älskad. Så är kärleken det locus som vi möter Gud. Det handlar därmed inte bara om en självutgivande kärlek i den helige treenigheten utan även en mottagande kärlek . Detta är eftersom den fullkomlige kan bara bli fullkomligt älskad och samtidigt vara den som älskar genom kärleken som är Gud. På så sätt uppstår en paradox där Gud är och samtidigt inte är. Då Fadern både är sig själv fullkomlig i sin egen existens och samtidigt överlåter sig fullkomligt till Sonen och därmed icke är.

På samma sätt är det med Sonen som i sig själv är fullkomlig eftersom han är Gud och i det ögonblick som han låter sig offras på Golgota kors lämnar han hela sig och därmed icke är. Den Helige Ande som är den kärlek i Gud som är till är i sig själv fullkomlig men låter sig helt utgjutas i både Fadern och Sonen och därmed blir till icke vara. Genom att Jesus blir avlad av den Helige Ande och därefter född av Jungfrun. Så föder inte bara Jungfrun en människa utan även Gud själv. Det är detta som avgör att vid kyrkomötet i Efosos 431 fastslås att Jungfru Marias titel måste vara Theotoukos vilket innebär Gudaföderska.

Del 2.

Tidigare äldre inlägg